Švietimo įmonės vidinės kultūros ugdymas

Organizacijos kultūros buvimas dažniausiai yra suprantamas kaip natūralus procesas ir tam neskiriamas deramas dėmesys. Tačiau tai yra labai svarbus ir valdomas procesas, nuo kurio priklauso darbuotojų pasitenkinimas darbu bei organizacijos veiklos kokybė. Švietimo įstaiga visuomet suvokiama bendruomenė, kuri nuolat vystosi, kinta ir auga. Siekiant užtikrinti bendruomenės narių aktyvesnį įsitraukimą ir didesnį pasitenkinimą būtina atkreipti dėmesį į vidinės kultūros kryptingą formavimą.

Mokymų turinys:

 • Organizacijos kultūros samprata bei kiekvieno asmeninis indėlis
 • Organizacijų vertybių apibrėžimas ir veiklos procesų susiejimas
 • Bendras organizacijos vertybių kūrimas
 • Organizacijos komunikacijos viduje ir išorėje specifika
 • „Ekologiški sprendimai“
 • Informacijos valdymas
 • Formalios ir neformalios grupės bei jų įtaka organizacijai
 • Motyvuojanti darbinė veikla
 • Komandos rezultatų siekimas
 • Sudėtingų situacijų valdymas
 • Organizacinės kultūros formavimosi įtakojimas