Pedagogų motyvacijos ir lojalumo vystymas

Susiformavusi nuomonė, kad darbuotojų motyvavimui didžiausią įtaką daro materialus atlygis, o darbuotojų lojalumas priklauso nuo jų atlygio. Gerai žinoma situacija, jog ugdymo įstaigos neturi materialių skatinimo svertų (arba turi labai menkus). Mokymų metu nagrinėjame motyvacinius bei higieninius faktorius (Hercberg‘o teorija) ir išskiriame 10 motyvacinių faktorių, kurių tenkinimas daro didžiulę įtaką darbuotojų pasitenkinimui darbu bei lojalumui, taip pat atskleidžiame teoriją, jog skirtingiems žmonėms reikia taikyti skirtingus motyvacinius faktorius. Šie mokymai padės geriau suprasti mokytojų motyvacinius poreikius bei atskleis galimybę sustiprinti jų vidinę motyvaciją.
Mokymų turinys:
 • Motyvuojantys veiksniai
 • Kokia yra efektyviausia motyvacijos priemonė?
 • Atsidavimas darbui, ugdymo įstaigai ir jos kolektyvui
 • Atviras darbuotojų bendravimas
 • Lojalumo vystymas
 • Išmokti motyvuoti save bei kolegas siekiant bendrų tikslų
 • Paskatinti lojalumą atskiriems nariams ir įstaigai
 • Sustiprinti pasitikėjimą ir motyvuoto darbo atmosferą
Numatomas rezultatas:
 • Suburti darbuotojus vieningam darbui siekiant bendro tikslo
 • Susieti darbuotojus sustiprinant bendro tikslo pajautimą
 • Pagerinti bendradarbiavimą
 • Skatinti dalintis įgūdžiais ir informacija
 • Spręsti problemas rodant iniciatyvą, kūrybingumą ir įgaunant pasitikėjimo priimant sprendimus
 • Atrasti ir panaudoti kiekvieno individualią patirtį ir asmeninius gebėjimus
 • Įtvirtinti rėmimąsi įstaigos vertybėmis kasdienėje veikloje
Mokymus ves Nerijus ŠĖŽA
Verslo konsultantas, Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Tarybos narys, Kauno verslo vadovų klubo pirmininkas. Turi daugiau kaip 10 metų organizacijų konsultavimo patirtį. Specializuojasi žmogiškųjų išteklių valdymo srityje.  Savo veikloje naudoja elgesio tipažų nustatymo, Coaching‘o, NLP ir kt. metodus.
Sertifikuotas mokymui ir kompetencijos vertinimui su metodikomis: DiSC®, Time Management Profile®, Innovate with C.A.R.E. Profile®, Stressprofile®, Work expectations Profile®,360 Assessment Instrument. Koučingo, Enneagramma ir NLP specialistas.