Naujas lietuvių kalbos mokymo skaitmeninis turinys ir naujos galimybės

Seminaras skirtas:

  • supažindinti lietuvių kalbos mokytojus su nauju mokymosi turiniu komunikavimo gimtąja kalba;
  • kultūrinei, kūrybingumo ir mokymosi mokytis kompetencijoms ugdytis;
  • suteikti praktinių gebėjimų pamokose taikyti interaktyvius mokymosi objektus;
  • skatinti motyvaciją skaityti.

Seminaro turinys:

  • Animacinių filmų;interaktyvių skaitymo, klausymo, kalbos žinių gilinimo užduočių; kūrybinio rašymo įrankių (komiksų, istorijų kūrimo, rašinio, veikėjo charakteristikos, laiško, skrajutės, laikraščio, pristatymo ruošinių); minčių žemėlapių; edukaciniai žaidimų kalbos ir teksto suvokimo gebėjimams ugdytis; testų mokytis ir pasitikrinti; galimybių patiems kurti testus ir įsivertinti panaudojimas lietuvių kalbos pamokose.
  • Nauja skaitmeninė biblioteka: audioknygų ir e. knygų panaudojimas lietuvių kalbos pamokose.
 

Eil. nr.

 

Seminaro veiklos

 

Veiklos pobūdis

 

Trukmė

 

1. Vertinimo ir įsivertinimo įrankiai lietuvių kalbos pamokose Praktinis darbas prie kompiuterių 0,5 val.
2. Nauji metodai lietuvių kalbos pamokose Diskusija 15 min.
3. Interaktyvios mokymosi svetainės 5-8 klasėms. Bendra apžvalga Demonstracija 3 val.
  Animacinių filmų, vaizdo siužetų, interaktyvių užduočių ir užduočių lapų panaudojimas pamokose Praktinis darbas prie kompiuterių
  Rašymo (kalbos žinių gilinimo) gebėjimų ugdymas: rišlaus teksto, žodžių, įgarsintų diktantų, skyrybos pratimų pratybos Praktinis darbas prie kompiuterių
  Skaitymo ir klausymo gebėjimų  ugdymas Praktinis darbas prie kompiuterių
  Teksto kūrimo gebėjimų ugdymas: komiksų, minčių žemėlapių kūrimas, išsaugojimo formatas. Tekstinių ir pristatymo užduočių šablonų pagal gaires panaudojimas pamokose. Praktinis darbas prie kompiuterių
  Teksto suvokimo, kalbos žinių gilinimo ir kūrybinio rašymo žaidimai Praktinis darbas prie kompiuterių
  Aukštesniųjų  skaitymo gebėjimų ugdymas. Temos testai, testų sudarymas, lygmenys. Praktinis darbas prie kompiuterių
4. E. knygos ir audioknygos lietuvių kalbos pamokose. Praktinis darbas prie kompiuterių 1 val.
5. Naujas skaitmeninis turinys 9-10 ir 11-12 klasėms. Praktinis darbas prie kompiuterių 1 val.
6. Įsivertinimo įrankių panaudojimas seminaro refleksijai   15 min.

Seminarą veda Virginija Navickienė
Švietimo informacinių technologijų centras
Virginija.navickiene@itc.smm.lt

Seminaro trukmė 6 akad. val.
Kaina: 30 Eur (iš mokinio krepšelio lėšų pavedimu arba grynais renginio metu).