MS Word 2013 leidėjams

Kursas skirtas redakcijų, leidyklų darbuotojams, kurie redaguoja tekstus, skirtus maketavimui (kelti Adobe InDesign progamą). Paskaitų metu aiškinami redagavimo MS Word 2013 programa ypatymai. Nagrinėjami įvairių dokumentų pavyzdžiai, dažniausiai pasitaikančios klaidos dokumente formuojant lenteles, naudojant išnašas, papildomus simbolius ir kt. Mokoma, kaip valdyti kelių redaktorių pataisymus.

Kurso programa:

 • Word failai. Dokumentų įrašymas.
 • Teksto formatai. Formatavimo nuvalymas. Formato kopijavimas.
 • „Šiukšlės“ tekste. Nespausdinami simboliai.
 • Simboliai: įterpimas, formatavimas (papildomi simboliai, kabutės, brūkšniai ir t.t.)
 • Kalbos parinkimas. Gramatikos tikrinimas.
 • Automatinė taisa, jos nuostatos.
 • Teksto fragmento paieška ir keitimas.
 • Išnašos (Footnotes, Endnotes): Koregavimas, pakeitimas iš vienų į kitas. Numeracija, formato keitimas. Specialūs ženklai išnašose. Kaip išnašos persikelia į Adobe InDesign programą.
 • Lentelės: Lentelių langeliai, eilutės, stulpeliai. Formatas. Tekstas lentelėse. Kokios lentelės tvarkingai persikelia į Adobe InDesign maketą, kokios – ne, kaip jas taisyti.
 • Iliustracijos: Iliustracijų tipai. Objektai. Diagramos. Iliustracijų pavadinimai. Teksto laukai (Text Box).
 • Dokumento pakeitimų sekimas ir komentarai (Review kortelė): Keitimų sekimo įjungimas, išjungimas. Pakeitimų peržiūra. Peržiūra pagal redaktorių. Pakeitimų patvirtinimas arba atmetimas. Komentarai.

Kurso trukmė 8 akad. val.