Manipuliacijos. Kaip apsisaugoti nuo aplinkinių „geranoriškumo“?

Turbūt pažįstama situacija, kai po pokalbio suprantame jog pašnekovui atskleidėme per daug informacijos ar netgi priėmėme mums nepalankius sprendimus. Kaip tai įvyko?  Ar galėjau pasielgti kitaip?

Kad apsisaugoti nuo aplinkinių įtakos neužtenka vien pasikliauti savo tvirtomis nuostatomis ar sugebėjimu atsispirti norui daryti greitus sprendimus. Reikia suprasti manipuliacijų technologijas, pažinti ir gebėti atsekti manipuliatorių vykdomus veiksmus, suprasti emocijų ir vidinių nuostatų įtaką sprendimų priėmimui bei kt..

Seminaro metu:

 • Išnagrinėsime tarpasmeninės komunikacijos ypatybes
 • Aptarsime neverbalinės informacijos perdavimo būdus
 • Aptarsime manipuliacijos ir įtakos skirtumus
 • Išgryninsime manipuliatorius esančius artimoje aplinkoje (draugai, šeimos nariai…)
 • Aptarsime emocijų ir emocingumo poveikį
 • Nagrinėsime emocines išraiškas ir mokinsimės jas teisingai vertinti
 • Aptarsime manipuliatorių aukų pasirinkimo metodikas
 • Išgryninsime pagrindinius manipuliatoriaus žingsnius
 • Išmoksime atpažinti aplinkinių veiksmus, kuriais siekiama pakeisti mūsų nuostatas, atsisakyti įsitikinimų
 • Išmoksime vertinti pašnekovą atkreipiant dėmesį  į kūno ir  balso mikro išraiškas
 • Išmoksime tinkamai  atstovėti savo pozicijas ir neleisti mumis pasinaudoti.

Mokymus ves Nerijus Šėža.

Konsultantas. Socialinių mokslų magistras. Turi venuolikos metų verslo, viešojo ir  nevyriausybinio sektorių konsultavimo, administravimo bei valdymo patirtį. Nerijus yra dalyvavęs įvairiuose mokymo projektuose, kėlė kvalifikaciją, stažavosi: Vokietijoje, Danijoje, Italijoje, Lenkijoje, Velse, Rusijoje. Yra vykdęs mokymų bei konsultavimo projektus Lietuvoje, Rusijoje, Moldovoje, Lenkijoje, Latvijoje. Parengęs ir vedęs mokymų programas vadovavimo žmonėms, darbuotojų įgalinimo, veiklos planavimo, komandinio darbo, vidinės komunikacijos, darbo su klientais, lobizmo ir kt. temomis.
Sertifikuotas mokymui ir kompetencijos vertinimui su metodikomis: DiSC®, Time Management Profile®,  Innovate with C.A.R.E. Profile®, Stressprofile®, Work expectations Profile®,360 Assessment Instrument. Sertifikuotas  Koučingo, Enneagramma ir NLP specialistas.