Leidybos pagrindai informacijos viešinimo procese

PATVIRTINTA VTD prie VRM direktoriaus
Valstybės tarnautojų mokymo programa
2008-10-28 įsakymu Nr. 27V-206
ĮTRAUKTA Į SĄRAŠĄ Reg. Nr. KTP-329

Programos tikslas formuoti dailaus teksto ir iliustracijų komponavimo įgūdžius. Supažindinama su pagrindinėmis grafinio dizaino taisyklėmis. Aiškinami spalvų, šrifto derinimo ypatumai. Mokoma sumaketuoti nedidelius spaudinius (pvz., lankstinuką, programėlę, skelbimą).

Programos temos:

  • DOKUMENTO MAKETA PARUOŠIMAS. Naujo dokumento parametrai. Formatas. Ruošinių naudojimas ir individualių ruošinių išsaugojimas. Puslapiai: įterpimas, keitimas vietomis, šalinimas. Šablono puslapių nustatymas ir naudojimas.  Automatinis puslapių numeravimas.
  • Pagalbinės linijos ir tinklelis.
  • OBJEKTŲ SUDARYMAS IR VALDYMAS. Teksto, grafinių kadrų kūrimas. Jų savybės, turinio keitimas. Objektų žymėjimas bei transformacija. Spalvos. Spalvinimas. Objektų išdėstymas, grupavimas, kopijavimas. Objektų lygiavimas.
  • TEKSTAS. Teksto įkėlimas, žymėjimas, redagavimas. Papildomų simbolių įterpimas. Teksto fragmento paieška bei keitimas. Kalbos parinkimas. Teksto laužymas. Paprastas teksto formatavimas: simbolių parametrai, pastraipos parametrai. Dailaus teksto formatavimas, įvairūs efektai. Teksto savybių kopijavimas.
  • DARBAS SU STILIAIS. Simbolių stiliai, pastraipų stiliai. Jų kūrimas, keitimas, naudojimas. Pritaikyto stiliaus atšaukimas. Stilių importavimas iš kito dokumento.
  • LENTELĖS. Lentelių sudarymas, importavimas. Lentelės formatavimas. Alternatyvūs užpildai.
  • ILIUSTRACIJOS. Taškinė ir vektorinė grafika. Failų įkėlimas, jų formatai. Importavimo parametrai, spalvų modelis. Taškinės grafikos iliustracijų keitimas, karpymas, įvairūs efektai. Įvairių figūrų piešimas, jų formos keitimas. Spalvinimas, gradiento sukūrimas ir pritaikymas. Spalvų importavimas. Iliustracijų ir teksto komponavimas.
  • IŠVESČIŲ RENGIMAS. Pagrindiniai spausdinimo parametrai. Ruošinių sukūrimas ir išsaugojimas. PDF failų ruošimas spaudai ir internetui.

Mokymo programos trukmė: 40 akad. val.