Konkursas moksleiviams „Muzikos kūrimas mobiliesiems telefonams“

Kviečiame moksleivius dalyvauti respublikiniame konkurse „Muzikos kūrimas mobiliesiems telefonams“. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių kūrybiškumą, taikant informacines technologijas ir plėtojant saviraiškos poreikių tenkinimą per pasirinktą veiklą bei skatinti mokinius ir mokytojus domėtis praktiniu kompiuterinės muzikos pritaikymu mobiliesiems telefonams.

Respublikinio moksleivių konkurso „Muzikos kūrimas mobiliesiems telefonams“ nuostatai

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Konkurso organizatoriai: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (KPKC), Kauno „Vyturio“ gimnazija, VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras (ITMC);
 • Partneriai: KTU Humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, audiovizualinių menų taryba.
 • Konkurso tikslai:
 • Ugdyti mokinių kūrybiškumą, taikant informacines technologijas ir plėtojant saviraiškos poreikių tenkinimą per pasirinktą veiklą;
 • Skatinti mokinius ir mokytojus domėtis praktiniu kompiuterinės muzikos pritaikymu mobiliesiems telefonams;
 • Konkurse gali dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokiniai, besimokantys kompiuterinės muzikos, informatikos, ar savarankiškai kuriantys elektroninę muziką
 • Konkursas finansuojamas rėmėjų lėšomis.

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 • Konkursas rengiamas 2019 m. balandžio – gegužės mėnesį;
 • Konkursui teikiami mokinių sukurti mobiliesiems telefonams skirti originalūs muzikiniai kūriniai – telefono skambutis, žadintuvo signalas, trumposios žinutės signalas;
 • Darbai konkursui pateikiami iki balandžio mėn. 20 d.;
 • Rezultatų paskelbimas gegužės 3 d.

DARBŲ PARUOŠIMO IR ĮFORMINIMO TVARKA

 • Reikalavimai muzikiniams signalams:
  • telefono skambutis – ne ilgesnis kaip 50 sekundžių trukmės;
  • žadintuvo signalas – iki 20 sekundžių trukmės;
  • trumposios žinutės signalas – iki 7 sekundžių trukmės.
 • Darbai konkursui pateikiami mp3 formatu, supakuoti WinZip arba WinRar programa. Supakuoto failo dydis neturi viršyti 7 megabaitų;
 • Failo varde turi būti nurodyta mokinio vardas, pavardė, mokykla. Failo vardams naudokite lotyniškas raides;
 • Vienai mokyklai leidžiama pateikti ne daugiau kaip 15 muzikinių pavyzdžių visose trijose kategorijose;
 • Konkurse dalyvaujančios mokyklos registruojasi žemiau pateiktu elektroninio pašto adresu iki balandžio 20 d. Registruojantis įrašomi duomenys apie konkurse dalyvaujančią mokyklą, mokinius, juos ruošusius mokytojus;
 • Visi sukurti muzikos kūriniai turi būti atsiųsti iki 2019-04-20 elektroniniu paštu konkursas.mobiliesiems@gmail.com.

VERTINIMO KOMISIJA

 • Konkurso darbus vertins vertinimo komisija;
 • Į vertinimo komisiją po vieną narį deleguoja konkurso partneriai, organizatoriai deleguoja du narius.

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

 • Pagrindiniai vertinimo kriterijai: darbo idėjos ir atlikimo originalumas, kūrybiškumas ir atlikimo kokybė meniniu ir kompiuteriniu požiūriu, praktinis signalo pritaikymas;
 • Tiesioginiu balsavimu internete balandžio 22-30 dienomis bus galima balsuoti už labiausiai patikusį signalą;
 • Geriausiai įvertintų darbų autoriai bus apdovanojami organizatorių prizais ir atminimo dovanomis;
 • Visiems dalyviams, surinkusiems ne mažiau 50% maksimalaus balų skaičiaus ir teisingai nurodžiusiems elektroninio pašto adresą, bus išsiųsti ELEKTRONINIAI konkurso dalyvių diplomai, mokytojams ITMC pažymėjimai.

KITOS SĄLYGOS

 • Komisija nevertins darbų, jeigu:
  • nesilaikoma darbų atlikimo ir įforminimo taisyklių, pateiktų konkurso nuostatų 3-ame skyriuje;
  • darbai neatitinka konkurso reikalavimų;
  • yra ankstesnių konkursų darbų plagijavimo požymių;
  • yra kopijavimo iš interneto požymių.

Konkurso dalyviai sutinka, kad jų konkursui pateikti darbai gali būti perduoti konkurso rėmėjams, kurie gali juos panaudoti savo nuožiūra.

Respublikinio moksleivių konkurso „Muzikos kūrimas mobiliesiems telefonams“ nuostatai.