Konfliktų valdymas

Vertėtų pripažinti, kad konfliktinės situacijos yra kasdienės mūsų palydovės. Konfliktai kyla ir išnyksta, juos inicijuojame patys, ar patenkame į kitų „parengtas“ situacijas, iš konfliktų pasisemiame išminties ir galimybių arba patiriame nuostolius. Daugelyje konfliktinių situacijų mes galime „ laimėti ar pralaimėti“. Kaip padaryti, kad visuomet laimėtumėme? Apie tai šie mokymai.
Mokymų metu apžvelgsime konfliktų pasireiškimo priežastis ir formas. Nagrinėsime galimas pasekmes. Aptarsime pozityvius (funkcinius) konfliktus. Suprasime kaip patys reaguojame į konfliktines situacijas ir pasirengsime asmenines konfliktinių situacijų valdymo strategijas.

Susitikimo dienotvarkė:

  • Susipažinimas. Dalyvių lūkesčiai. Įvadas į tarpasmeninės komunikacijos temą. Konfliktai kasdieninėje veikloje.
  • Konflikto tikslai. Asmeniniai motyvatoriai įtakojantys stresines situacijas. Kodėl konfliktuojame. Funkciniai ir disfunkciniai konfliktai. Kaip suvaldyti savo stresą ir pozityviai konfliktuoti.
  • Racionalūs streso ir konflikto valdymo būdai. Konfliktiniai įgūdžiai: pasitraukimas, puolimas, vengimas, kompromisas. Pelnyta ir nepelnyta kritika. Kodėl kritikuojamam žmogui yra sunku susivaldyti? Pozityvūs reagavimo į kritiką būdai.
  • Bendradarbiavimas – efektyviausias konfliktų sprendimo būdas, win-win teorija. Kompromisų paieškos dalykiniame bendravime. Ugdomasis bendravimas kaip konfliktų išaiškinimo metodas.  Refleksija.

Pranešėjas: Nerijus Šėža

Konsultantas. Socialinių mokslų magistras. Turi devynerių metų verslo, viešojo ir  nevyriausybio sektorių konsultavimo, administravimo bei valdymo patirtį. Nerijus yra dalyvavęs įvairiuose mokymo projektuose, kėlė kvalifikaciją, stažavosi: Vokietijoje, Danijoje, Italijoje, Lenkijoje, Velse, Rusijoje. Yra vykdęs mokymų bei konsultavimo projektus Lietuvoje, Rusijoje, Moldovoje, Lenkijoje, Latvijoje. Parengęs ir vedęs mokymų programas vadovavimo žmonėms, darbuotojų įgalinimo, veiklos planavimo, komandinio darbo, vidinės komunikacijos, darbo su klientais, lobizmo ir kt. temomis.
Sertifikuotas mokymui ir kompetencijos vertinimui su metodikomis: DiSC®, Time Management Profile®,  Innovate with C.A.R.E. Profile®, Stressprofile®, Work expectations Profile®,360 Assessment Instrument. Sertifikuotas  Koučingo, Enneagramma ir NLP specialistas.