Kompiuterinis projektavimas AutoCAD

PATVIRTINTA VTD prie VRM direktoriaus
Valstybės tarnautojų mokymo programa
2008-10-28 įsakymu Nr. 27V-206
ĮTRAUKTA Į SĄRAŠĄ Reg. Nr. KTP-326

Programos tikslas: praktinis pagrindinių AutoCAD programos galimybių įsisavinimas. Kurso metu suteikiama valstybės tarnautojams  kompiuterinio projektavimo įgūdžių AutoCAD programa, mokoma greitai ir efektyviai valdyti brėžinius, išnaudoti darbo grupėje privalumus, parengti profesionalius sprendimus bei sugebėti juos pristatyti tikslinei auditorijai.

Programos temos:

  • AUTOCAD APLINKA, KOMANDOS, EKRANO VALDYMAS. Taikymo sritis, sąryšis su kitomis Autodesk programomis (Revit, Inventor, 3ds MAX ir kt.). Darbinės aplinkos susikūrimas. Komandų įvedimas, komandų parametrai, ekrano valdymas. Matavimo vienetai. Pagalbos sistema.
  • BENDRI BRĖŽINIŲ REDAGAVIMO PRINCIPAI. DVIMATĖ ERDVĖ. Brėžinių formatai, nuostatos. Koordinačių sistemos. Dvimatė erdvė. Objektų žymėjimo ypatumai. Koordinačių įvedimo būdai. Dvimačių objektų redagavimas, apjungimas, skaidymas į dalis. Sluoksniai, jų savybės. Linijų tipai ir jų keitimas. Sudėtinės linijos. Didelių brėžinių tvarkymas – stiliai. Tekstas, matmenys, lentelės.
  • TRIMATĖ ERDVĖ. Absoliutinės ir santykinės koordinatės 3D brėžiniuose. Cilindrinės ir sferinės koordinatės. Koordinačių naudojimo filtrai. Vartotojo koordinačių sistemos. Lygio ir aukščio valdymas. Objektų valdymas erdvėje. 3D objektų peržiūra. Vaizdas ir stebėjimo kryptis. Darbinė plokštuma. Pjūviai, projekcijos.
  • BLOKAI, JŲ VALDYMAS. Blokai, jų atributai. Bloko duomenų pateikimas lentelėse. Dinaminiai blokai. Design Center galimybės. Išorinės nuorodos. Vieningos blokų bibliotekos naudojimas dirbant komandoje.
  • BRĖŽINIŲ PARENGIMAS SPAUSDINIMUI. Maketo (Layout) rodiniai, masteliai. Duomenų eksportas. PDF, DWF, DXF formatai.
  • RASTRINIŲ VAIZDŲ APDOROJIMAS.
  • REALISTINIS OBJEKTŲ ATVAIZDAVIMAS (RENDER). Medžiagų biblioteka, medžiagų sukūrimas, redagavimas. Šviesos. Scenos.
  • EFEKTYVAUS DARBO AUTOCAD PROGRAMOJE BŪDAI. Projektų valdymo įrankis – Autodesk Design Review. Išplėstiniai brėžinio formavimo veiksmai: grafinių objektų savybės, pagalbiniai braižymo režimai. Darbas su keliais brėžiniais, darbas grupėje.

Mokymo programos trukmė: 40 akad. val.