Kompiuterinė Kalėdų pasaka

  
Kompiuterinės Kalėdų pasakos nuostatai 2016

1. Bendroji dalis

1.1. Konkurso organizatoriai: Švietimo ir mokslo ministerija atstovaujama Ugdymo plėtotės centro (UPC), VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras (ITMC).

1.2. Konkurso tikslas – ugdyti moksleivių kompiuterinę ir filologinę kultūrą, skatinti jų kūrybinius gebėjimus, aktyvinti informatikos mokytojus.

1.3. Konkursui teikiami Kalėdų švenčių tematikai skirti, originalūs kompiuterinės grafikos, poezijos ir prozos darbai. Konkursui pateikiami darbai skirstomi į dvi kategorijas: piešinių ir nuotraukų koliažo.

1.4. Konkurse gali dalyvauti visų tipų mokyklų, teikiančių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, moksleiviai. Moksleiviai piešinių kategorijoje skirstomi į tris amžiaus grupes:

  • I-IV klasės
  • V-VIII klasės
  • IX-XII klasės

1.5. Moksleiviai į amžiaus grupes nuotraukų koliažo kategorijoje neskirstomi.

1.6. Konkursas pravedamas Informacijos technologijų mokymo centre.

2. Konkurso organizavimo tvarka

2.1. Konkursas rengiamas kasmet lapkričio 10 d. – gruodžio 24 d.

2.2. Vienai mokyklai leidžiama pateikti ne daugiau 2-jų darbų kievienoje amžiaus grupėje ir ne daugiau 3-jų darbų koliažo kategorijoje. Darbai konkursui pateikiami per lapkričio mėnesį iki gruodžio 15 d. Darbai įvertinami per trečią ir ketvirtą gruodžio mėn. savaites. Per sausio mėnesio antrą ir trečią savaites rengiamos konkurso darbų parodos ir konkurso laureatų apdovanojimai.

2.3. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:

  • darbo idėjos ir atlikimo originalumas;
  • kūrybiškumas ir atlikimo kokybė tiek meniniu, tiek kompiuterinio išpildymo požiūriu;
  • teksto kūrybiškumas ir kalbos taisyklingumas.

2.4. Komisija nevertins darbų, jeigu:

  •  darbai aiškiai neatitinka konkurso tematikos;
  •  yra ankstesnių konkursų darbų plagijavimo požymių;
  •  yra kopijavimo iš interneto požymių.

2.5. Konkurso kalba – lietuvių.

2.6. Visiems dalyviams, surinkusiems ne mažiau 50% maksimalaus balų skaičiaus ir teisingai nurodžiusiems elektroninio pašto adresą, išsiunčiami elektroniniai konkurso dalyvių diplomai, o jų mokytojams padėkos raštai. Dalyvaujantiems diplomų įteikimo šventėje – įteiksime spausdintus variantus.

3. Darbų pateikimo tvarka

3.1. Kad galėtumėte pateikti darbą prieš tai turite užsiregistruoti. Darbų pateikimas vyksta iki gruodžio 15 d. šiame puslapyje.

3.2. Darbai turi atitikti šiuos apipavidalinimo reikalavimus: formatas – A4 ( 210×297 mm), paraštės – 20 mm. Apatinės paraštės dešinėje pusėje turi būti nurodytas mokinio (darbo autoriaus) vardas, pavardė, amžius ir mokyklos pavadinimas.  Apatinės paraštės kairėje pusėje turi būti nurodytas mokytojo vardas ir pavardė, dėstomas dalykas.

3.3. Failo vardą turi sudaryti mokinio vardas pavardė.

3.4. Darbai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: failo formatas – jpeg/jpg, raiška – 300 dpi, dydis – iki 5 Mb.

4. Kitos sąlygos

4.1. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų konkursui pateikti darbai bus eksponuojami darbų parodose, Informacijos tehnologijų mokymo centro interneto svetainėje, facebook socialiniame tinkle.

4.2. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų konkursui pateikti darbai gali būti perduoti konkurso rėmėjams, kurie gali juos panaudoti savo nuožiūra.

4.3. Darbuose negali būti nepilnamečių vaikų nuotraukų bei vaizdų ir įžeidžiančio turinio.

Organizatoriai ir partneriai:


itmc1upc_violetlogo_1

Konkurso draugai:

dramos-teatraslogo_leliu_teatrokauno-kamerinis

Konkurso rėmėjai:

kvvk_korteles
diremta
ECDL
Vektorinė grafika Adobe Illustrator (I lygis)
Laukai su * yra privalomi
×