Kokios STEAM kvalifikacijos tobulinimo centrų patirtys?

2018 m. STEM PD Net projekto sklaidos renginy Informacijos technologijų mokymo centro vadovė S.Vaicekauskienė dalinosi mintimis apie mokymo centro, kaip STEAM kvalifikacijos tobulinimo centro patirtį:
Kas yra nuveikta, kokiomis kryptimis dirba ITMC, kokius kursus ir veiklas siūlo mokytojams. Mokymo centras derina kūrybiškumo, grafinio dizaino mokymus su informatikos mokslais, įtraukiant ir kitų mokslų (pvz.,gamtos) temas.