Kad metinis veiklos vertinimo pokalbis pavyktų

Šiuo metu metinis pokalbis daugelyje įmonių jau yra neatsiejama žmogiškųjų išteklių valdymo dalis, kuri stipriai teigiamai įtakoja įmonės veiklą ir rezultatus.
Metinis veiklos vertinimo pokalbis, yra momentas, kada vadovas gali parodyti išskirtinį dėmesį kiekvienam darbuotojui, padėkoti už pastangas ir rezultatus praeitais metais, papasakoti apie laukiančius iššūkius sekančiais ir išsiaiškinti darbuotojo lūkesčius bei nuogąstavimus. Tokio pokalbio metu yra sustiprinama darbuotojo motyvacija ir ryšys su įmone, atsiranda mini savianalizė bei sukuriamas neformalus susitarimas dėl ateities veiklų ir jų vertinimo.

Kaip metiniam pokalbiui tinkamai pasiruošti, kad jis pavyktų, kviečiame rinktis mūsų siūlomus mokymus: http://www.itmc.lt/metinis-veiklos-vertinimo-pokalbis/

team-work