Elgesio programavimas pagal skirtingus elgesio tipus

Elgesio programavimo metodo idėja – kaip suprasti, priimti ir gerbti individualius skirtumus tarp įvairių nuomonių, požiūrių, suvokimų bei pačių asmenybių. Nagrinėjama, kaip veikti ir sėkmingai derinti šiuos skirtumus, siekiant bendrų tikslų.

Pagrindinės sistemos nuostatos :
• “Aš suprantu, priimu ir gerbiu save. Aš suprantu, priimu ir gerbiu tave, nors tu ir labai skiriesi nuo manęs.”
•  “Tu supranti, priimi ir gerbi save. Tu supranti, priimi ir gerbi mane, nors aš ir labai nuo tavęs skiriuosi”.
Turėdami tokį požiūrį, mes galime kartu dirbti abipusio supratimo, priimtinumo ir pagarbos aplinkoje.

Seminaro metu išnagrinėsime pagrindinius keturis elgsenos stilius  bei jiems būdingas savybes. Pasinaudodami įgytomis žiniomis suprasite kaip galite koreguoti savo pačių elgseną konkrečiose situacijose, išmoksite nustatyti kitų žmonių elgesio stilių, sukursite konkrečias strategijas efektyvesniam darbui su skirtingo elgesio stiliaus žmonėmis. Parengsite veiksmų planą kaip programuoti savo elgesį siekiant efektyviai įtakoti kitus.

Pranešėjas: Nerijus Šėža

Konsultantas. Socialinių mokslų magistras. Turi devynerių metų verslo, viešojo ir  nevyriausybio sektorių konsultavimo, administravimo bei valdymo patirtį. Nerijus yra dalyvavęs įvairiuose mokymo projektuose, kėlė kvalifikaciją, stažavosi: Vokietijoje, Danijoje, Italijoje, Lenkijoje, Velse, Rusijoje. Yra vykdęs mokymų bei konsultavimo projektus Lietuvoje, Rusijoje, Moldovoje, Lenkijoje, Latvijoje. Parengęs ir vedęs mokymų programas vadovavimo žmonėms, darbuotojų įgalinimo, veiklos planavimo, komandinio darbo, vidinės komunikacijos, darbo su klientais, lobizmo ir kt. temomis.
Sertifikuotas mokymui ir kompetencijos vertinimui su metodikomis: DiSC®, Time Management Profile®,  Innovate with C.A.R.E. Profile®, Stressprofile®, Work expectations Profile®,360 Assessment Instrument. Sertifikuotas  Koučingo ir NLP (Praktik lygis) specialistas.