Efektyvus vadovavimas švietimo sistemoje

Mokymai padės tobulinti vadovų bendrų tikslų supratimą, veiklos valdymą, darbuotojų motyvavimą ir vieningą darbą komandoje. Mokymo metu dalyviai bus supažindinami su bendrais kontrolės įgūdžiais. Ypatingas dėmesys skiriamas asmeninėms vadovo savybėms ugdyti bei požiūrio į savo komandą formavimui.
Mokymų turinys:
 • Vadovo vaidmenis ir atsakomybės suvokimo
 • Teisingai priimti sprendimus
 • Formuoti darbuotojo požiūrį
 • Kaip skatinti darbuotojus
 • Kaip efektyviau bendrauti su savo pavaldiniais ir vadovais
 • Kaip efektyviai vesti susirinkimus
 • Kaip deleguoti užduotis savo pavaldiniams
 • Kaip organizuoti savo ir komandos darbą
 • Valdyti laiką
Numatomas rezultatas:
 • Vadovai daugiau sužinos apie savo vadovavimo stilių
 • Išmoks efektyviai vertinti vykstančius organizacinius procesus
 • Pagilins vadovavimo žmonėms įgūdžius
 • Išmoks numatyti veiklos pokyčius
 • Išmoks darbuotojų motyvavimo bendram įstaigos rezultatui
Mokymus ves Nerijus ŠĖŽA
Verslo konsultantas, Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Tarybos narys, Kauno verslo vadovų klubo pirmininkas. Turi daugiau kaip 10 metų organizacijų konsultavimo patirtį. Specializuojasi žmogiškųjų išteklių valdymo srityje.  Savo veikloje naudoja elgesio tipažų nustatymo, Coaching‘o, NLP ir kt. metodus.
Sertifikuotas mokymui ir kompetencijos vertinimui su metodikomis: DiSC®, Time Management Profile®, Innovate with C.A.R.E. Profile®, Stressprofile®, Work expectations Profile®,360 Assessment Instrument. Koučingo, Enneagramma ir NLP specialistas.