Danguolė Vaitmonienė

dangule

Kauno Veršvų gimnazija
Informacinių technologijų mokytoja ekspertė

Išsilavinimas: KPI (KTU) informatikos fakultetas, taikomoji matematika

VDU Socialinių mokslų fakultetas,

Specialiųjų profesinių studijų programa „Profesinė pedagogika“

 

 

 

Kvalifikacija: ECDL pažymėjimas (2002 m.)

IKT diegimo profesiniame rengime konsultantė
Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukologinės dalies lektorė
Mentoriaus kvalifikacija (VDU)
Mokymosi pasiekimų vertintojo kompetencija (VDU)

Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukacinės dalies lektorė
eTwinning programos ambasadorė (nuo 2005 m.)
IKT diegimo profesiniame rengime konsultantė
Mentoriaus kvalifikacija (VDU)
Mokymosi pasiekimų vertintojo kompetencija (VDU)

Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos (LInMA) narė nuo 2004 m., Valdybos narė nuo 2009 m.

Lietuvos kompiuterininkų sąjungos (LIKS) narė nuo 2004 m.

Darbas: Kauno Veršvų gimnazija, informacinių technologijų mokytoja ekspertė

Kursai:
„Darbuotojų vaidmuo ir atsakomybės QPR programoje. Rodiklių, procesų modelių peržiūros ir analizės bei komunikacijos galimybės QPR portal’e“ (2015-2016); „Besimokančių mokyklų gerosios patirties sklaida ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo aspektu“ (2015), „Edukacinės IKT taikymo kompetencijos lektorių mokymai“ (2009), VMA Moodle: „Nuotolinio mokymo/si medžiagos rengimas ir vadyba“ (2006), „Nuotolinio mokymo kuratoriai“ (2005), „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka“ (2006), „Kompiuterinė grafika mokykloje. AdobePhotoShop programa“ (2005), „Daugialypės terpės (multimedia) technologijų taikymas“ (2004).

Dėstymo patirtis projektuose:
Švietimo portalo „E.-mokykla“ išteklių ir aplinkos naudojimo galimybės ugdyme (bendrojo lavinimo, prof. mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas (UPC, 2014)
Kompiuterinio raštingumo mokymai (2013)
ECDL, ECDL Start mokymai ir testavimas, „Kompiuterinio raštingumo mokymai“ (2011-2013)
Mokymai Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių regionų pradinių kl. mokytojams ir spec. pedagogams pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto edukacinę dalį (2009-2011)
„Bendrojo lavinimo bei profesinio rengimo sistemų plėtra ir tinkamų sąlygų mokymuisi visą gyvenimą sukūrimas e-švietimo srityje“ (2008)
„Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas“ (2007).
Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ narių kompiuterinio raštingumo ugdymas (2007)
„IKT diegimo profesiniame mokyme profesijos mokytojų rengimo programa (2005-2008)“

Hobis: kelionės 🙂