Biuro informacijos srautų valdymas

PATVIRTINTA VTD prie VRM direktoriaus
Valstybės tarnautojų mokymo programa
2008-10-28 įsakymu Nr. 27V-206
ĮTRAUKTA Į SĄRAŠĄ Reg. Nr. KTP-328

Kurso metu siekiama padidinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei jų padalinių vadovų, savo darbe naudojančių kompiuterius, gebėjimus. Išmokyti sistematizuoti informaciniais kanalais gaunamus duomenis, parengti apibendrinimus, išmokti išskirti reikšminę informaciją ir sugebėti ją panaudoti esamos situacijos analizei. Didelis dėmesys skiriamas konfidencialios įstaigos duomenų saugumo bei prieigos teisių valdymui.

Programos temos:

  • TEKSTŲ TVARKYMAS. Dokumento formavimas. Lentelių formavimas.  Verslo grafika, įmonės stilius, schemos ir diagramos. Automatizavimo priemonių naudojimas. Išvesčių rengimas. Darbas grupėje, duomenų mainai tarp skirtingų sistemų.
  • DUOMENŲ ANALIZĖ IR SKAIČIAVIMAI. Lentelių formatavimas.  Formulės ir funkcijos. Didelių duomenų sąrašų tvarkymas. Grafinė duomenų analizė. Verslo diagramos. Dokumentų spausdinimas. Darbas grupėje. Automatizavimas.
  • PROJEKTŲ PRISTATYMAS IR GRAFINIAI FAILAI. Bendros pateikties ruošimo nuostatos. Dizainas. Dizaino šablonai. Tekstas ir grafika. Komponavimas. Animacija. Pateikčių demonstravimas. Išvesčių rengimas. Failų paruošimas. Nuotraukų pateikties sudarymas (fotogalerija).
  • GIMP (atviro kodo programa grafinių failų apdorojimui) aplinka. Pagrindiniai nuotraukų formatai. Failų atvėrimas ir išsaugojimas. Vaizdų ir spalvų ryškinimas. Nuotraukų kokybės išlaikymas įkeliant į MS PowerPoint skaidres.
  • ELEKTRONINĖS KOMUNIKAVIMO PRIEMONĖS MS OUTLOOK. Užduotys ir asmeninės veiklos planavimas. Grupės veiklos planavimas. Komunikacijos priemonių valdymas. Susirinkimų planavimas ir dalyvių valdymas. Informacijos sisteminimas.

Mokymo programos trukmė: 60 akad. val.